Tempoet i digitalisering og teknologiutvikling akselererer. I denne artikkelserien ser vi på hvordan dette endrer forskjellige fagområder og gjør det mulig å løse globale og lokale utfordringer på nye måter.

Bakteppet er endringene som kommer med det man gjerne kaller den 4. industrielle revolusjon, som omfatter digitalisering, automatisering, stordata, robotisering, smarte sensorer, skytjenester, tingenes internett og mye mer.

Den digitale laksen

Den digitale laksen

Med hjelp av matematiske modellar kan forskarar spare bruk av forsøksdyr. 26 FEBRUAR, 2018 26. MAI, 2017 Av Mette Risbråthe Jon Olav Vik Forsker ved Fakultet for biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU – Med matematiske modellar kan vi først...

Lager ny olje av avfall

Lager ny olje av avfall

Med spektroskopi får Volha Shapaval full oversikt over hvordan hun kan gjøre om restråstoff fra matindustrien til høyverdi materiale. Så tilsetter hun sopp. Det gjør henne i stand til å finne den beste oljen til henholdsvis mat, dyrefôr eller biodrivstoff.

Melkefjøset minutt for minutt

Melkefjøset minutt for minutt

Automatisering har inntatt melkefjøsfjøset. Det frigjør tid for bonden som kan brukes på de dyrene som trenger det.
Når teknologiutviklingen gir oss stadig mer overvåkning av livet i fjøset, kan vi praktisk talt følge dyra minutt for minutt.

Roboten Thorvald vil bli jordbærbondens beste venn

Roboten Thorvald vil bli jordbærbondens beste venn

2016 var et kriseår for norske jordbærprodusenter siden store deler av avlingene gikk tapt på grunn av sopp. Om litt kan landbruksroboten Thorvald overvåke jordbæråkeren for angrep fra sopp og midd kontinuerlig, behandle angrepede planter uten sprøytemidler – og etter hvert hjelpe til med innhøstingen.

Historier fra NMBU

ANDRE ARTIKLER

FLERE HISTORIER FRA NMBU

ANDRE ARTIKLER

DET GRØNNE SKIFTET