Digital kraft – en serie om digitalisering og teknologiutvikling

Tempoet i digitalisering og teknologiutvikling akselerer. I denne artikkelserien ser vi på hvordan vi kan løse globale og lokale utfordringer på nye måter. Her får du alle artiklene.

NMBUs utvalgte talenter

NMBUs utvalgte talenter

NMBU satser på talenter som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. De har allerede utmerket seg innen sitt fagfelt. Utvelgelsen er et ledd i NMBUs satsing Fremragende forskning og utdanning. Her blir du bedre kjent med NMBUs ni lovende utvalgte talenter.

Høst på Adamstuen

Høst på Adamstuen

Det er fullt liv blant dyr og veterinærer på Adamstuen. Men det finnes vakre fredfulle kroker og fastboende som tar livet med ro. I en pause mellom to møter, tok vi en rusletur rundt de gamle bygningene og traff noen hester.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Alle snakker om det grønne skiftet, men hva er det egentlig? Her forteller 12 NMBU-forskere hvordan det grønne skiftet former deres forskerhverdag. Selv om forskningsfeltene – som juss, økonomi, energi, reiseliv, mat – er svært ulike, har alle roller inn mot det grønne skiftet.